Boże Narodzenie - w mocy Bożego Ducha

Mszą świetą o północy czyli pasterką rozpoczęliśmy uroczyste świętowanie Narodzenia Pańskiego. Poprzedzone było programem słowno-muzycznym, który wypełnił ostatnie minuty oczekiwania na wydarzenie Betlejemskiej Nocy.

Później rozpoczęła się liturgia Mszy świętej, od wniesienia Dzieciątka Jezus do przygotowanego żłóbka, którego mottem przewodnim jest hasło obecnego roku duszpasterskiego: W mocy Bożego Ducha. W czasie tych Świąt narodzenia Pańskiego trzeba nam odczytać właściwy sens tych słów. Boże Narodzenie było bowiem konkretnym działaniem Boga. Tę prawdę wyznajemy zawsze w niedzielnym Credo: „za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy”. Stwierdzamy wtedy, że Duch Święty jako moc Boga Najwyższego dokonał w tajemniczy sposób poczęcia Syna Bożego w Maryi Dziewicy.
Dlatego obchody Bożego Narodzenia nie są i nie mogą być dla nas tylko wspomnieniem, ale przede wszystkim tajemnicą działania Boga. Nie są tylko pamiątką, ale także obecnością. Ukazują moc Boga, która rzeczywiście objawiła się w narodzeniu Jezusa. Ta prawda powinna przeniknąć nasze serca. W nich zagościć.
Spoglądajmy na wydarzenie betlejemskiej nocy jako na szczególne działanie Bożego Ducha w konkretnym czasie. Jako działanie Bożej Miłości skierowanej ku człowiekowi, pogrążonemu w grzechu i słabości. Ta moc Bożego Ducha nas wyzwala i podnosi ku pełni życia. To działanie Bożego Ducha jest aktualne i teraz. Ono dokonuje się dzisiaj. Może dokonać się w Tobie, jeżeli tylko zapragniesz i pozwolisz, by ta moc ogarnęła Twoje serce. By je przemieniała, napełniła radością życia.

Na zakonczenie liturgii ks. Proboszcz przekazał wiernym życzenia od Biskupa Płockiego Piotra Libery i sam również życzył, by narodzony Jezus napełnił dostojnych Gości i Drogich Parafian Bożą mocą, która pozwoli budować dobro w sercu, miłość w rodzinie i pokój z każdym człowiekiem.

Galeria

wstecz