Przy św. Zygmuncie "nasiąkamy" Bogiem

Przy chłodnej, ale słonecznej pogodzie nasza wspólnota parafialna przeżywała uroczystości odpustowe ku czci św. Zygmunta, patrona kościoła. Przewodniczył im ks. kan. dr Dariusz Rogowski Notariusz Kurii Diecezjalnej Płockiej i Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W swoim słowie Kaznodzieja wskazał, iż chrześcijanin powinien być nasączony Bożymi sprawami. W tym nasączeniu pomagają nam święci, gdyż przybliżają nas do Boga. Taką postacią był również św. Zygmunt.

Czego możemy nauczyć się od tego Świętego?

Przede wszystkim postawy pokuty, która po dokonanej zbrodni przemieniła jego życie. Innym przymiotem, na który wskazuje jego osoba jest pokora. Nie tając przed nikim swojego złego czynu, uznał swój grzech prosząc Boga o wybaczenie. Wreszcie stanął przed Bogiem w całej prawdzie, odkrywając, że tylko On jest w życiu człowieka najważniejszy. Święci pomagają nam w przezwyciężaniu wszelkich słabości i dokonywaniu dobrych wyborów. Dzięki nim na nowo nasiąkamy Bożą mocą.

Dziękuję wszystkim Gościom i Parafianom modlącym się dzisiaj w naszej świątyni, a przede wszystkim zaangażowanym w dzisiejszą liturgię: lektorom, psałterzystkom, ministrantom, druhom strażakom oraz asyście procesyjnej, a zwłaszcza małym dziewczynkom sypiącym kwiatkami.

Galeria

wstecz