50 lat Szkoły Podstawowej w Nacpolsku

W piątek 31 maja br. w święto nawiedzenia NMP, w naszej świątyni parafialnej zgromadziła się społeczność Szkoły Podstawowej w Nacpolsku, wraz z zaproszonymi gośćmi, by dziękować za 50 lat jej istnienia.

Każdy jubileusz jest okazją do wspomnień, przywoływania minionych wydarzeń, a zwłaszcza osób, które wyraziście wpisały się w jej historię. Dzisiejsze świętowanie przejdzie również do historii, gdyż podczas tej liturgii został poświęcony sztandar szkoły oraz nadane zostało imię Piotra Sękowskiego tej placówce oświatowej.

 

Liturgicznej części przewodniczył ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski Wikariusz Biskupi oraz Kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej.

W swoim słowie celebrans nawiązał do wydarzenie Nawiedzenia przez Maryję jej krewnej Elżbiety, spotkania tych dwóch brzemiennych kobiet noszących pod sercem tak niezwykłe dzieci, które zmienią losy świata – chodzi o Jezusa Chrystusa i św. Jana Chrzciciela.
Mówiąc o jubileuszu powiedział, że jest to dobra okazja do refleksji nad przeszłością, ale także nad naszym „dziś” - w najważniejszych jego aspektach, ale i nad naszym „jutro” – dokąd zmierzamy, co najszlachetniejszego i najwartościowszego zachować i ponieść w przyszłość, a co warto czy trzeba zmienić, poprawić, odnowić. Ale tak piękny jubileusz to przede wszystkim okazja do wdzięczności – wdzięczności Bogu i ludziom.
Odnosząc się do poświęcenia sztandaru wskazał na jego wartość: Na sztandar się przysięga. Sztandar zajmuje najbardziej poczytne miejsce. Kto chce poniżyć i zlekceważyć ludzi, ten lekceważy i znieważa ich sztandary. Kto chce zniszczyć ideę, wartości, ten niszczy najpierw sztandary.
Nawiązał również do postaci patrona szkoły w Nacpolsku Piotra Sękowskiego. Był niewątpliwie mistrzem, a jednocześnie, jak o nim czytamy, był skromnym, pokornym, normalnym człowiekiem, dobrym, pogodnym nauczycielem. Niewątpliwie jednak do jego sukcesu przyczynił się jego szlachetny, poukładany charakter, z takimi pięknymi cechami jak: pracowitość, cierpliwość, wytrwałość, zwyciężanie siebie, odwaga. Dobry sportowiec wie, że sukces wymaga trzymania się celu, wytrwałości i nie poddawania się, mimo ciężaru treningów. I jest to bardzo piękny wzorzec dla każdej i każdego z nas.
Ks. Kanclerz zakończył pięknymi życzeniami skierowanymi do wszystkich zgromadzonych w świątyni mówiąc:
abyście jak Maryja, z pokorą i ufnością trwali w wierze i potrafili być wdzięczni za Boże dary i talenty, które ma każdy, musi je tylko odkryć i rozwijać. W ten sposób odniesiecie prawdziwe zwycięstwo: wygracie wasze życie – największy dar Pana Boga!

Po Mszy św. za sztandarem szkoły i prowadzeni przez orkiestrę OSP w Rębowie, wszyscy zgromadzeni udali się na plac szkoły, gdzie odbyło się powitanie zaproszonych Gości przez dyrektora szkoły p. Adama Jakubowskiego oraz okolicznościowe przemówienia poszczególnych osób. Piękne i zarazem wzruszające słowa wypowiedziała o Piotrze Sękowskim, jako swoim bracie p. wicedyrektor Maria Cegiełka.

Chór szkolny wykonał utwory muzyczne, a wśród nich nowy hymn szkoły. Część artystyczna została wykonana przez najmłodszych uczniów co wzbudziło duże zainteresowanie i brawa za wykonanie.

Następnie w holu szkoły została poświęcona i odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona patronowi Piotrowi Sekowskiemu. Słowa podziękowania wyraziła też do zebranych p. Bożena Sękowską uczestnicząca w tej uroczystości wraz z córką Natalią. Wyłożona została również Księga pamiątkowa, do której wpisywali się poszczególni Goście.

Uroczystość połączona była również z gminnym Dniem Dziecka, dlatego do godz. 21.00 trwał festyn na placu szkolnym.

Galeria

wstecz