Potocznie mówimy o tym, że są grzechy ciężkie i lekkie. Ale papież Jan Paweł II w encyklice „Veritatis splendor” wyraźnie przypomina, jaki jest obowiązujący podział grzechów.