W dzień Zesłania Ducha Świętego 8 czerwca br. młodzież III klas Gimnazjalnych przyjęła Sakrament Bierzmowania, którego udzielił ks. inf. Aleksander Pasternakiewicz. Na twarzach młodzieży jak również ich rodziców widać było skupienie i przeżycie dokonującego się wydarzenia. Gimnazjaliści chętnie zaangażowali się w liturgię, co miało wpływ na piękno całej ceremonii.

Jako proboszcz dziękuję Wam Droga Młodzieży za całoroczne spotkania, zarówno te obowiązkowe, a szczególnie za te dobrowolne „piątkowe”, przygotowujące Was do Sakramentu Bierzmowania. Ufam, że ten Sakrament nie będzie, wbrew utartej opinii, Waszym pożegnaniem z Kościołem, lecz pomoże Wam głębiej i świadomiej przeżywać swoją wiarę i uczestniczyć czynnie w życiu Kościoła - naszej parafii.

Zapraszam Was i zachęcam do udziału w parafialnych spotkaniach dla młodzieży, które będziemy kontynuowali, do udziału w parafialnej grupie oazowej, w wakacyjnym Festiwalu Młodych w Płocku (27-29 czerwca) czy Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę (6-14 sierpnia).

Niech Duch Święty, którego doświadczyliście wczoraj w Jego darach, będzie z Wami obecny w codziennym życiu!

Ks. Janusz

Modlitwa św. Augustyna do Ducha Świętego

Duchu Święty, Boże,
tchnij mnie swoim tchnieniem,
abym myślał o tym, co jest święte.

Prowadź mnie, Duchu Święty,
abym czynił to, co jest święte.

Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty,
abym kochał to, co jest święte.

Umacniaj mnie, Duchu Święty,
abym strzegł tego, co jest święte.

Strzeż mnie, Duchu Święty,
abym nigdy nie utracił tego, co jest święte.
Amen.