Na początku maja po wstępnych przygotowaniach (pomiary geodezyjne, palikowanie terenu itp.) rozpoczęły się prace przy budowie parkingu na placu przed kościołem. Jest to rezultat podpisanej 27 listopada 2014 r. Umowy z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznanie pomocy NR 00051-6922-UM0700030/14 w ramach działania „odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

W ramach w/w Umowy zostanie zrealizowana operacja: Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Żukowa i poprawa estetyki tej miejscowości poprzez utworzenie parkingu. Celem operacji jest: kształtowanie przestrzeni publicznej przez urządzenie parkingu na potrzeby społeczności lokalnej wpływając jednocześnie na poprawę estetyki tej miejscowości. Operacja zostanie zrealizowana w miejscowości Żukowo (nr działki 43) w gminie Naruszewo.