Czy Komunię można przyjąć dwa razy w ciągu dnia? Albo nawet trzy? Jeśli tak, to pod jakim warunkiem? I czy są od tego jakieś wyjątki?