Swoją krwią wylaną na krzyżu Jezus uratował nas przed panowaniem grzechu, śmierci i szatana. Modlitwa składa się z kilku zaledwie słów.