Gender: śmiercionośna fikcja

Co wiemy o ideologii gender?  W internetowym wydaniu GN Warto przeczytać artykuł ks. M. Dziewieckiego o niebezpieczeństwie tej ideologii, która chce uformować człowieka, który uwierzy w to, że kryterium jego tożsamości jest zmienna i subiektywna „orientacja” seksualna, a także w to, że sensem jego życia jest zaspokajanie popędów poprzez szukanie ciągle nowych form „ekspresji” seksualnej i doznawania cielesnej przyjemności.
Niebezpieczny jest też projekt ustawy, który będzie zakazywał dyskryminacji już nie tylko ze względu na „orientację” seksualną, ale również ze względu na „ekspresję” seksualną.

Gender: śmiercionośna fikcja.
wstecz