W niedzielę na sumie, jako wspólnota parafialna, świętowaliśmy dzień imienin ks. kan. Tadeusza. Przybył do nas po dłuższej nieobecności spowodowanej trwającym leczeniem tzw. chemioterapią. Tym bardziej wzruszenie i radość gościły na twarzach licznie przybyłych parafian.
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św., którą jako Proboszcz sprawowałem w intencji Dostojnego Solenizanta, modląc się szczególnie o dar zdrowia i siły do zmagania się z chorobą.
Po Komunii Świętej miały miejsce stosowne przemówienia, które rozpocząłem jako Proboszcz naszej wspólnoty, a następnie słowa życzeń wypowiedzieli przedstawiciele poszczególnych grup parafialnych oraz delegacja uczniów, Dyrekcji i Nauczycieli Zespołu Szkół w Nacpolsku.
Na zakończenie uroczystości słowa podziękowania wypowiedział ks. kan. Tadeusz, dając piękne świadectwo przeżywania swojej choroby, zrozumienia jej i przyjęcia jako woli Bożej.
Po Mszy św. na plebanii miały miejsce życzenia w gronie kapłanów dekanatu wyszogrodzkiego, które do czcigodnego Solenizanta wypowiedział ks. kan. Zenon Glicner, były Dziekan, a obecnie emeryt w Wyszogrodzie.
Księże Tadeuszu! dziękujemy za Twój przyjazd do parafii i miłe, pełne radości i ciepła chwile, które dane było nam wspólnie przeżywać.
Pamiętamy o Tobie w naszych modlitwach!
ks. Janusz