Kiedy w Wiecznym Mieście zaczęła się w szybkim tempie rozwijać epidemia dżumy, jej mieszkańcy wynieśli krucyfiks na ulice. Przez ponad dwa tygodnie wierni modlili się o powstrzymanie epidemii i uratowanie od zagłady.