Przy niezbyt sprzyjającej, pochmurnej i deszczowej, pogodzie przeżywaliśmy dzisiaj odpust parafialny ku czci naszego patrona św. Wawrzyńca - diakona i męczennika. Panująca aura nie zakłóciła jednak modlitewnego klimatu tego spotkania. Naszym uroczystościom przewodniczył ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej.
Wawrzyniec był diakonem Kościoła rzymskiego. Poniósł śmierć męczeńską podczas prześladowania za cesarza Waleriana, w czternaście dni po śmierci papieża Sykstusa II, którego umęczono razem z czterema diakonami. Nad grobem św. Wawrzyńca cesarz Konstantyn Wielki zbudował bazylikę. Kult świętego Męczennika już w IV wieku rozpowszechnił się w Kościele.
Przewodniczący liturgii ks. kan. Piotr w swoim słowie ukazał bliski związek naszego patrona z Chrystusem, za którego oddał życie. Również i dzisiaj Jezus jest obecny w kościele i wydarzeniach, które się w nim dokonują. Kaznodzieja przywołał trzy ważne wydarzenia, które miały miejsce w Kościele w ostatnim czasie. Jednym z nich było nawiedzenie wszystkich parafii naszej diecezji w kopi cudownego wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Drugim jest trwający Jubileusz Miłosierdzia, będący okazją do odkrycia pełni Bożej miłości. Wreszcie trzecim istotnym wydarzeniem Kościoła były zakończone niedawno Światowe Dni Młodzieży i wizyta Ojca Świętego Franciszka w naszej Ojczyźnie. W tych wszystkich wydarzeniach obecny był Jezus. Ważne jest byśmy dostrzegali Go w nich oraz naszym codziennym życiu przez modlitwę, niedzielną Eucharystię i w Sakramentach.
Uroczystości zakończyły się odmówieniem litanii ku czci św. Wawrzyńca i procesją wokół kościoła.