W dzisiejszą sobotę odbyło się spotkanie parafialnej Służby Liturgicznej Ołtarza czyli ministrantów i Oazy. Tym razem miało ono miejsce przy plebanii i odbywało się w klimacie grillowania.
Było to ostatnie spotkanie przed wakacjami. Dlatego w takiej formie jako proboszcz chciałem podziękować ministrantom oraz dzieciom i młodzieży oazowej za ich służbę przy ołtarzu i zaangażowanie w życie parafii w ciągu roku. Podwórko plebanii służyło tym razem również jako boisko piłkarskie, zwłaszcza dla najmłodszych ministrantów.
Za pomoc w zorganizowaniu dzisiejszego spotkania dziękuję p. Wiolecie i Pawłowi Ulickim oraz Wiolecie i Jackowi Januszczak. Jestem wdzięczny również p. Marii Królak za dostarczone słodkości.
Mam nadzieję, że to spotkanie jeszcze bardziej ożywi nasze grupy parafialne.
Z wdzięcznością -
 
ks. Janusz