Proś Boga o siłę, by przetrwać każdą próbę, i o wskazówki, jak postępować zgodnie z Jego wolą.