Z racji dzisiejszego wspomnienia Matki Bożej Różańcowej w dniu wczorajszym (niedziela) o godz. 15.00 odbyło się spotkanie Kół Żywego Różańca z całej parafii. Obecnie modlitwa różańcowa odmawiana jest przez członków w 7 Kołach: w Łazękach, Nacpolsku - nr 1, Nacpolsku - nr 2, Skarszynie Starym, Słominie, Sosenkowie i Żukowie.

Spotkanie było okazją do wspólnej modlitwy w czasie, której prosiliśmy w intencjach Kościoła, parafii oraz tych osobistych. Jedną z ważnych intencji była prośba, by Koła Żywego Różańca nie zmniejszały się liczebnie, lecz znajdowały nowych członków chętnych do praktykowania tej modlitwy.

Ks. proboszcz J. Mackiewicz w kilku słowach nawiązał do artykułu z bieżącego numeru Gościa Niedzielnego mówiącego o Nowennie pompejańskiej, która jak podkreśla autorka jest modlitwą różańcową dla zdesperowanych. Wymagającą, ale sprawiającą cuda w życiu ludzi modlących się ta Nowenną.

Stale dla wielu otwartym pozostaje pytanie: dlaczego tak rzadko sięgam po różaniec? Co wiem o tej modlitwie?

Pomocą w odpowiedzi na te pytania mogą być artykuły, które do przeczytania polecam: