Przy pochmurnej pogodzie dane jest nam dzisiaj przeżywać Niedzielę Palmową, która wprowadza nas bezpośrednio w wydarzenia Wielkiego Tygodnia. Ta niedziela gromadzi zawsze dużą ilość wiernych, którzy przynoszą do poświęcenia palmy, wspominając w ten sposób wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.
Podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 11.30 po poświęceniu palm odbyła się się również procesja wokół kościoła przy śpiewie Chrystus Wodzem, Chrystus Królem... jak zwykle w procesji chętnie wzięły udział dzieci niosąc swoje palmy. Wiele palm zostało wykonane i rozprowadzone przez dzieci, a zebrane w ten sposób ofiary wsparły działalność misyjną. W czasie liturgii starsi ministranci oraz młodzież odczytała tekst męki Pana Jezusa z Ewangelii św. Mateusza.
Początki świętowania liturgii Niedzieli Palmowej odnajdujemy w Jerozolimie w IV wieku. W tamtych czasach starano się jak najdokładniej odtwarzać sceny z życia Jezusa. Z upływem lat procesje zostały udramatyzowane - w Egipcie na czele niesiono krzyż, w Jerozolimie biskup reprezentujący Chrystusa wjeżdżał do miasta na osiołku.
Do Polski święto to dotarło w okresie średniowiecza. Od 1986roku zgodnie z wolą papieża Jana Pawła II, w Niedzielę Palmową obchodzony jest też Światowy Dzień Młodzieży.

Przed nami Wielki Tydzień. Głębokie przeżycie i zrozumienie Wielkiego Tygodnia pozwala odkryć sens życia, odzyskać nadzieję i wiarę. Same Święta Wielkanocne, bez prawdziwego przeżycia poprzedzających je dni, nie staną się dla nas czasem przejścia ze śmierci do życia, nie zrozumiemy wielkiej Miłości Boga do każdego z nas. Dlatego zaplanujmy swoje zajęcia, by znaleźć czas na udział w tych pięknych i bogatych w treść nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, które w naszym kościele będą sprawowane o godz. 18.00.