Jezus wyruszył z wioski Betfage, leżącej na zboczach Góry Oliwnej. Będzie to droga prowadząca od radosnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, aż do Jego śmierci na krzyżu. Zatem ruszamy!