Od kilku lat III niedziela Wielkanocy jest obchodzona również jako Niedziela Biblijna. W tym roku po raz pierwszy została podjęta inicjatywa Narodowego Dzień Czytania Pisma Świętego. Wydarzenie polega na poddaniu się szczególnej refleksji nad wybranym fragmentem Słowa Bożego,  którego treścią dzisiaj był "List św. Pawła do Galatów". Również w naszej wspólnocie parafialnej czytaliśmy jego fragmenty.
Celem głównym Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego i wsłuchiwania się przez cały rok w otrzymane Słowo Boże jest to, aby każdy z nas wsłuchując się w nie, mógł usłyszeć głos Boga, który mówi do mnie dzisiaj - powiedział KAI ks. prof. Henryk Witczyk, pomysłodawca inicjatywy. Niedziela Biblijna była okazją byśmy w naszym pośpiechu zatrzymali się na chwilę nad "Księgą naszego życia" czyli Pismem Świętym.

Św. Jan Paweł II powiedział do młodych:

Prowadzeni przez Pismo Święte będziecie mogli rozpoznać obecność Pana w waszym życiu i nawet «pustynia» stanie się wówczas «ogrodem», w którym stworzenie może prowadzić zażyłą rozmowę ze swoim Stworzycielem.”

Przed i podczas Eucharystii wysłuchaliśmy pięknych i bogatych w treść fragmentów z Listu do Galatów, odnoszących się również do naszego codziennego życia. Na zakończenie liturgii wiernym zostały rozdane karteczki z zapisanym wersetem z Listu do Galatów i z Księgi Psalmów, które powinni  odszukać w domu z własnym Pismem Świętym.

Wyrażam wdzięczność wszystkim czytającym Słowo Boże w naszej świątyni: młodzieży, ministrantom oraz licznej grupie lektorek. Jesteśmy wspólnotą otwartą, dlatego wszystkich chętnych, czytających z dobrą dykcją, zwłaszcza młodych mężczyzn, zapraszam do włączenia się do naszej grupy.

Zapraszam również na spotkania grupy biblijnej odbywające się w II niedzielę miesiąca w salce parafialnej.