W sobotę 19 października br. odbyło się pierwsze spotkanie nowej grupy parafialnej nazywanej potocznie Oazą. Wzięło w nim udział 8 osób z Zespołu Szkół w Nacpolsku. Prawidłowa nazwa brzmi Ruch Światło-Życie i jego program formacyjny prowadzi do osobistego przyjęcia Chrystusa jako Pana i Zbawiciela oraz aktywnego udziału w życiu Kościoła.
Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż). Zasada Ruchu „światło-życie” polega na wcielaniu słowa Bożego w życie, przeżywanie swojego zwyczajnego życia w sposób nadzwyczajny. Zakłada ona otwarcie się na światło słowa Bożego, nauczanie Kościoła, rekolekcje, życie sakramentalne, modlitwę liturgiczną, ascezę życia.

Nasza grupa jest otwarta na wszystkich chętnych - dzieci i młodzież, którzy poprzez modlitwę, kontakt z Pismem świętym, liturgię i śpiew pragną poznawać i wzrastać w wierze!
 
Serdecznie zapraszamy!

Tu przeczytasz więcej o: