W sobotę 2 maja nasza wspólnota parafialna przeżywała odpust ku czci Św. Zygmunta patrona Kościoła. Uroczystej liturgii o godz. 12.00 przewodniczył ks. kan. Roman Bagiński – Ekonom Diecezji Płockiej. Radością dla naszej wspólnoty była obecność ks. kan. Tadeusza Buławskiego.

Postać św. Zygmunta, którego przywoływał kaznodzieja, mimo popełnionego grzechu, jest dla nas wzorem podnoszenia się ze słabości i odkrywania radości życia w Chrystusie. Tylko wtedy możemy przynosić trwałe owoce chrześcijańskiego życia jak: pokój, cierpliwość, miłość, łagodność, radość… Jest to droga zmierzania ku osobistej świętości.

Modlitwa

Boże, któryś świętego Zygmunta, króla, zaszczycić raczył podwójną koroną, to jest doczesną i wieczną wraz z palmą męczeńską, a zwłoki jego w głębokiej studni będące ku czci wiernych przez objawienie wydobyłeś, daj, pokornie prosimy, abyśmy wielbiąc jego zasługi, jegoż pośrednictwem od wszelkich przeciwności osłonieni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.