III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – r. A

12 marca 2023 r.

_________________________________________________________________________________

 1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego, a przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych.
   
 2. W czasie Wielkiego Postu w każdy piątek na godz. 16.30 zapraszam na Drogę Krzyżową.
   
 3. Nabożeństwo Gorzkich Żali za tydzień na zakończenie Mszy św. o godz. 9.00.
   
 4. W poniedziałek, 13 marca, przypada 10. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Opatrzności Bożej oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach.
   
 5. Rekolekcje parafialne przeżyjemy przed V Niedzielą Wielkiego Postu – od 24-26 marca 2023 r. Już dziś zaplanujmy pracę i zajęcia, by wziąć w nich udział przez wszystkie dni i módlmy się o ich dobre przeżycie.
   
 6. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30 (sumie) spotkanie dla dzieci i rodziców klas III przygotowujących się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych.
   
 7. Za tydzień niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
   
 8. Kapelan Strażaków DP ks. Andrzej Zakrzewski zaprasza druhów jednostek OSP na Wielkopostne Strażackie Zamyślenia, które odbędą się 19 marca o godz. 16.00 w Orszymowie. Zachęcam strażaków do udziału w tym modlitewnym spotkaniu.
   
 9. Dzieciom przypominam o jałmużnie wielkopostnej. Służą jej skarbonki, które otrzymały. Złożymy jej w niedzielę Palmową jako nasz wielkopostny dar dla dzieci z biednych rodzin, które wspomaga Caritas Diecezji Płockiej.
   
 10. Caritas Diecezji Płockiej przekazała do parafii „baranki” z białej czekolady do wielkanocnego koszyczka – w cenie 8 zł. Można je nabyć przy wyjściu z kościoła.
   
 11. Prasa katolicka – Gość Niedzielny:
 • blok tekstów z okazji 10. rocznicy wyboru papieża Franciszka.
 • Uczynki miłosierne. Radzić wątpiącym nie znaczy nigdy samemu wątpliwości nie mieć.
 • Ani żydzi, ani poganie, a wiele razy pojawiają się na kartach Biblii. Kim są Samarytanie?