V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – r. B

21 marca 2021 r.

_________________________________________________________________________________

 1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Niechaj te dni będą szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.
 2. Dzisiejszą niedzielą kończymy nasze rekolekcje Wielkopostne. Bardzo dziękuję ks. prof. Rafałowi Bednarczykowi, proboszczowi w Rębowie i wykładowcy UKSW w Warszawie za przewodniczenie tym duchowym ćwiczeniom. Dzięki naukom ks. Rafała, w trwającym Roku Św. Józefa, mieliśmy okazję głębiej poznać patrona, tak ważnego dla Kościoła, naszych rodzin i każdego z nas.
 3. Dziękuję wszystkim czynnie zaangażowanym w liturgię w czasie rekolekcji: młodzieży, ministrantom, lektorom, p. organiście i kościelnemu. Za pomoc na plebanii dziękuję p. Grażynie Kułakowskiej. Dziękuję też za dary materialne przekazane na czas rekolekcji.
 4. We wtorek od godz. 9.00 planuję wyjazd z posługą do chorych z zachowaniem wszelkich środków ostrożności w czasie trwającej pandemii. Proszę o rozważenie tej wizyty pod kątem bezpieczeństwa o zdrowie i ewentualne zgłoszenia.
 5. W uroczystość św. Józefa rozpoczął się Rok Rodziny ogłoszony przez Franciszka. Ten rok jest okazją do ożywienia duszpasterstwa rodzin oraz ukazywania piękna życia rodzinnego opartego na miłości i wzajemnym szacunku.
 6. W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, również po przez podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego. Deklaracje możemy otrzymać w zakrystii lub pobrać z internetu. Zapraszam na Msze św. o godz. 17.00.
 7. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w tym tygodniu w piątek o godz. 16.30. Zapraszam zwłaszcza tych, którzy przez Wielki Post jeszcze w nim nie uczestniczyli.
 8. W sobotę od godz. 10.00 do 12.00 adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi dla tych, którzy nie skorzystali w czasie rekolekcji. Zapraszam na chwile osobistej modlitwy z Jezusem.
 9. Nabożeństwo Gorzkich Żali za tydzień na zakończenie Mszy św. o godz. 11.30.
 10. Za tydzień obchodzimy niedzielę Męki Pańskiej, zwaną Niedzielą Palmową. Podczas uroczystej liturgii pobłogosławimy palmy, które będą przypominały palmy jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.
 11. Przy wyjściu z kościoła rozprowadzane są palmy. Kupując je możemy wspomóc p. Edytę Wierzchowską, która zmaga się z chorobą mukowscydozy.
 12. Przed kościołem po Mszy św. możemy nabyć „baranki” z białej czekolady do wielkanocnego koszyczka – w cenie 5 zł.
 13. Panu Mariuszowi Matusiakowi dziękuję za wiosenne przycięcie drzew przy parkingu i plebanii.
 14. Polecam do nabycia specjalny numer „Gościa Niedzielnego” poświęcony w całości św. Józefowi w cenie 9.00 zł.
 15. Prasa katolicka – Gość Niedzielny:
 • Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” temat Drogi Krzyżowej – najbardziej powszechnego sposobu rozważania męki Pańskiej. W tym kontekście przedstawimy również czternaście medytacji – często bardzo osobistych spojrzeń na drogę krzyżową Jezusa – przygotowanych przez znane osoby świeckie i konsekrowane