Pontyfikat Jana Pawła II to wielkie wołanie do Boga o miłosierdzie. Kanonizacja siostry Faustyny, ustanowienie święta Bożego Miłosierdzia w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 i uroczysty. Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu w2002 r. to wydarzenia, które wyznaczają w świecie szlak Bożego Miłosierdzia.