Jako wspólnota parafialna włączyliśmy się w obchody XIII Dnia Papieskiego, podczas którego uczyliśmy się od bł. Jana Pawła II właściwej formy dialogu czyli prowadzenia rozmowy z każdym człowiekiem, a szczególnie z najbliższymi.

Ubogaceniem naszej modlitwy i refleksji były wystawione relikwie bł. Jana Pawła, udostępnione dzięki życzliwości ks. Kan. Zbigniewa Sajewskiego proboszcza parafii św. Maksymiliana w Płońsku, gdzie przebywają na stałe.

Prezentacja multimedialna wprowadziła wiernych w klimat liturgii Mszy św., która poprzez komentarze, modlitwę wiernych i słowa kazania nawiązywała do osoby Papieża – Polaka, prowadzącego otwarty i szczery dialog z każdym człowiekiem

Zakończeniem Eucharystii było nabożeństwo modlitewne przy relikwiach bł. Ojca Świętego. Po błogosławieństwie nastąpiło ucałowanie relikwii.

Z racji przypadającego dziś nabożeństwa fatimskiego (13 października) o godz. 15.00 odbyło się nabożeństwo różańcowe w oparciu o teksty rozważań bł. Jana Pawła. Następnie odbyła się procesja wokół kościoła z figurą Matki Bożej Fatimskiej, którą poprzedzały niesione przez ks. Proboszcza relikwie Błogosławionego Papieża Polaka.