Od wielu lat w życie naszej wspólnoty parafialnej w Żukowie, wpisują się pielgrzymki organizowane do miejsc kultu, szczególnie ważne dla Polaków lub cenne z racji historii i kultury naszego narodu. W dniu wczorajszym również odbyła się parafialna pielgrzymka, tym razem do Lichenia.
Organizatorką tych pielgrzymek jest od wielu lat pani Czesława Bednarczyk z Łazęk, której jesteśmy wdzięczni za podejmowany trud związany z przygotowaniem pielgrzymki.
Głównym celem tegorocznego pielgrzymowania było Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. W tym cudownym zakątku spędziliśmy najwięcej czasu, uczestnicząc we Mszy św., poznając jego historię, zwiedzając ciekawe miejsca, od dawna cieszące się kultem wiernych i trwając na osobistej modlitwie w nowej pięknej Bazylice.
W drodze powrotnej nawiedziliśmy katedrę płocką, oprowadzani przez jej proboszcza ks. kan. Stefan Cegłowskiego, który w krótkim czasie, jak zwykle przedstawił jej historię i najciekawsze zabytki. Następnie udaliśmy się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia znajdującego się przy Starym Rynku w Płocku, w którym to miejscu św. siostra Faustyna przeżyła pierwsze objawienia Jezusa Miłosiernego. Zapoznaliśmy się z historią tego miejsca i Koronce do Bożego Miłosierdzia upraszaliśmy łask dla siebie i bliskich.
Przynajmniej częściowo nasze pielgrzymowanie prezentują niniejsze fotografie.