Piosenka na czas Misji Świętych

Jaką rolę mają spełnić Misje Święte? Ku czemu tak naprawdę prowadzą?
Odpowiedzią na te pytania są poniekąd słowa piosenki "Serce wielkie nam daj", śpiewane przed laty przez młodzież w czasie rekolekcji oazowych, które prowadziłem.
Przesłanie tej piosenki jest przejrzyste i prowadzi do otwarcia serca na Boga, które sprawia, że staję się nowym człowiekiem. Zaczynam wtedy inaczej wartościować swoją codzienność i to wszystko co ją stanowi. W moim sposobie myślenia i patrzenia istotną rolę pełni wtedy "światło wiary". Nawiązuję proste, ale szczere relacje z najbliższymi, które mnie ubogacają i radują.

Zachęcam do osobistej refleksji nad słowami tej piosenki, która niech stanie się też hymnem naszych Misji Parafialnych.
Módlmy się zarazem, by przesłanie o nowym człowieku, spełniło się w jak największej grupie parafian uczestniczących w Misjach Świętych, zwłaszcza w sercach młodzieży.

Serce wielkie nam daj,
zdolne objąć świat!
Panie, serce nam daj,
mężne w walce ze złem!


1. Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,
zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew!
Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu!
Nowy człowiek powstanie w każdym z nas!

2. Nowi ludzie w historię wpiszą miłość,
wskażą drogi odnowy ludzkich serc.
Nowi ludzie przeżyją własne życie,
tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.

3. Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój,
w znaku wiary zjednoczą cały świat.
Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność,
prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło.

Tu możesz posłuchać tej piosenki:
http://www.youtube.com/watch?v=QSbTP8X_Gx4

wstecz