Porywczy biblista - św. Hieronim

30 września w liturgii Kościół obchodzi wspomnienie św. Hieronima, któremu zawdzięczamy pracę nad łacińskim przekładem Pisma św. Ciekawie charakteryzuje jego osobę ks. Tomasz Jaklewicz na portalu Wiara.pl nazywając św. Hieronima Porywczym biblistą:
Przypomnienie postaci św. Hieronima jest też dobrą okazją do sięgnięcia po Księgę Pisma Świętego. Zapewne jest w każdym naszym domu, ale często od dawna może nieużywane. Dlatego może warto je otworzyć wspominając tego wielkiego biblistę! Jeżeli problemem jest: jak je czytać to tutaj możesz znaleźć metodę:

Roman Brandstaetter - Hymn do Biblii (fragment)

Bądź pozdrowiona

I pochwalona,
I błogosławiona,
Biblio,
Stworzona przed Stworzeniem,
Gdy nic jeszcze nie było stworzone,
Przed czasem,
Gdy czasu nie było,
Przed przestrzenią,
Gdy przestrzeni nie było,
A Duch Boży unosił się
Nad szaleństwem i zamętem pustki.

Powstałaś z gorącego oddechu Pana,
Z Jego rozpalonego tchnienia, Z Jego Głosu,
Będącego Istotą,
Zalążkiem i kiełkiem
Wszechbytu,
Biblio,
Ziemio wiecznych wulkanów,
Gorących źródeł
I kipiących gejzerów
Bijących z głębi Wiekuistego,
Księgo, Potężny lądzie
Wyrzucony na powierzchnię niewidzialnych wód
Wybuchem wrzącej lawy
Zastygłej w niebotyczne góry,
Księgo,
Do której codziennie wracam
Coraz uboższy o świat
I coraz bogatszy
O ciebie,
O ciebie,
O ciebie,
Kosmiczny monologu Boga.


wstecz