Różaniec z Matką Bożą Fatimską

Dzisiejsze nabożeństwo różańcowe połączone zostało z ostatnią procesją fatimską. Bowiem 13 października 1917 roku w Fatimie Matka Boża po raz szósty ukazała się trojgu portugalskim pastuszkom.

Od maja do października gromadziliśmy się przed figurą Pani Fatimskiej, by wypełniać wskazania objawione Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi.
W nich Maryja wzywała do nawrócenia grzeszników i była szczególnie zatroskana o sytuację na świecie, o brak pobożności. Matka Boża przyszła, by ostrzec świat przed skutkami grzechu, przed karą, którą przygotował Bóg. Jeśli ludzie się nie opamiętają, jeśli nie zaczną wierzyć, na świat przyjdzie głód i kolejna wojna, jeszcze gorsza niż ta, która trwała w tym czasie. Dla ludzkości i dla ratowania grzeszników przed piekłem jest jednak nadzieja. Należy wprowadzić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, oraz ustanowić w Kościele nabożeństwo pięciu kolejnych Pierwszych Sobót Miesiąca wraz z Komunią św. wynagradzającą.

Dziękuję wszystkim, którzy od maja do października, co miesiąc gorliwie gromadzili się w naszej świątyni przed figurą Fatimskiej Pani uczestniczyli w procesji oraz tym wszystkim, którzy obchodzą Pierwsze Soboty Miesiąca.

* * *

Witaj, Matko Pana, Panno Maryjo, Fatimska Królowo Różańca!
Błogosławiona między wszystkimi niewiastami,

Tyś wizerunkiem Kościoła odzianego w światło paschalne,
Tyś chlubą naszego ludu,
Tyś zwycięstwem nad atakiem zła.

Ukaż nam moc Twego osłaniającego płaszcza.
W Twym Niepokalanym Sercu,
Bądź ucieczką grzeszników
I drogą prowadzącą do Boga.

Galeria

wstecz