W każdy Piątek Wielkiego Postu zapraszamy do medytacji Słowa Bożego i fragmentu litanii do Najświętszego Serca Jezusa.