Ślubowanie uczniów klas I

W piątek 4 października br. W Zespole Szkół w Nacpolsku odbyło się ślubowanie 22 uczniów klasy I Szkoły Podstawowej. Dzieci pięknie przygotowane przez p. Agnieszkę Dziełakowską - wychowawczynię klasy - w ciekawy sposób przedstawiły się osobiście Dyrekcji Szkoły, nauczycielom zaproszonym gościom oraz rodzicom.
Następnie przeszły krótki egzamin ze znajomości zasad szkoły, który wszystkie dzieci zdały pomyślnie. Oficjalnego pasowania na uczniów szkoły dokonał p. dyrektor Andrzej Szacherski wręczając też dzieciom książeczkę jako pamiątkę dzisiejszej uroczystości.
Kilka słów życzeń (poświęcenie tornistrów odbyło się na początku roku) do uczniów klasy I skierował ks. proboszcz Janusz Mackiewicz. Przypomniał, też rodzicom, że podstawowe i najlepsze wychowanie dokonuje się w rodzinie.
Z racji dzisiejszego ślubowania uczniowie klas II serdecznie powitali swoich młodszych kolegów i koleżanki przekazując im też stosowne prezenty.
Uroczystość zakończyła się wspólną fotografią i słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.
wstecz