Nasz podzielony, pełen agresji świat potrzebuje sakramentu pojednania!