W III Niedzielę Wielkanocy w czasie Mszy św. o godz. 16.00 młodzież III klas Gimnazjalnych przyjęła Sakrament Bierzmowania, którego udzielił ks. inf. Aleksander Pasternakiewicz. Uroczystość ta była poprzedzona rocznym przygotowaniem podczas katechezy oraz poprzez dodatkowe spotkania formacyjne.

Jako proboszcz dziękuję Wam Droga Młodzieży za całoroczne spotkania, zarówno te obowiązkowe, a szczególnie za te dobrowolne „piątkowe”, przygotowujące Was do Sakramentu Bierzmowania. Ufam, że ten Sakrament nie będzie, wbrew utartej opinii, Waszym pożegnaniem z Kościołem, lecz pomoże Wam głębiej i świadomiej przeżywać swoją wiarę i uczestniczyć czynnie w życiu Kościoła - naszej parafii.

Zapraszam Was i zachęcam do udziału w parafialnych spotkaniach dla młodzieży, które będziemy kontynuowali, do udziału w parafialnej grupie oazowej czy Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę (6-14 sierpnia).

Niech Duch Święty, którego doświadczyliście wczoraj w Jego darach, będzie z Wami obecny w codziennym życiu!

Ks. Janusz

Modlitwa św. Augustyna do Ducha Świętego

Duchu Święty, Boże,
tchnij mnie swoim tchnieniem,
abym myślał o tym, co jest święte.

Prowadź mnie, Duchu Święty,
abym czynił to, co jest święte.

Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty,
abym kochał to, co jest święte.

Umacniaj mnie, Duchu Święty,
abym strzegł tego, co jest święte.

Strzeż mnie, Duchu Święty,
abym nigdy nie utracił tego, co jest święte.
Amen.