Nasze życie jest ogromnym darem, który możemy docenić tylko po zdjęciu okularów permanentnego porównywania.