Pod koniec maja br. zostały zakończone prace związane z realizacją wniosku z EFRROW. W ramach podpisanej wcześniej Umowy z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie została zrealizowana operacja: Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Żukowa i poprawa estetyki tej miejscowości poprzez utworzenie parkingu. Celem operacji było: kształtowanie przestrzeni publicznej przez urządzenie parkingu na potrzeby społeczności lokalnej wpływając jednocześnie na poprawę estetyki tej miejscowości.
Jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy czynnie włączyli się w realizację w/w zadania przyczyniając się w ten sposób do podniesienia walorów praktycznych i estetycznych miejscowości Żukowo.