Niedziela Palmowa - wkraczamy w Wielki Tydzień

Przy pięknej pogodzie przeżywaliśmy dzisiaj Niedzielę Palmową, ubogaconą procesją wokół kościoła podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 11.30. Dzień ten jest początkiem Wielkiego Tygodnia i zapowiedzią zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Chrześcijańskie tajemnice wiary przenikają się wzajemnie - chwała i radość tworzą nierozdzielną całość z cierpieniem; w męce zapowiedziane jest zmartwychwstanie i zbawienie. Niedziela Palmowa znana jest w Kościele od końca IV wieku. Obchodzono ją uroczyście w Jerozolimie. Tego dnia wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Na ulicach słano wówczas gałązki palmowe, które symbolizowały wjazd króla, Mesjasza.
W Niedzielę Palmową w podczas Mszy św. kościołach czytana jest Męka Pańska (w tym roku z Ewangeliii św. Łukasza). Wierni są zaproszeni do rozważania wydarzeń, które dokonały sie w życiu Chrystusa. Czytanie Męki Pańskiej ma uświadomić katolikom, że to z powodu naszej nieprawości, grzechu Jezus oddał życie, aby nas wybawić.
Zwyczaj święcenia palm pojawił się w Kościele w XI wieku. Palmy w Polsce zastępują często gałązki wierzbowe z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże. Wtykano także palmy na pola, aby Pan Bóg strzegł zasiewów i plonów przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem.

Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w dzisiejszej liturgii z palmami w ręku, zwłaszcza dzieciom i ministrantom (szczególnie czytającym mekę Pańską) oraz wszystkim wiernym tak licznie dzisiaj zgromadzonym.

Przeżyjmy jak najlepiej ten rozpoczynający się Wielki Tydzień, znajdując czas na udział w nabożeństwach oraz osobistą refleksję nad wielkimi i najważniejszymi wydarzeniami naszej wiary.

Galeria

wstecz