Kościół w ŻukowieKościół pod wezwaniem św. Zygmunta w Żukowie jest budowlą orientowaną, tzn. z prezbiterium zwróconym w kierunku wschodnim, wzniesioną w konstrukcji zrębowej. Z zewnątrz jest oszalowany sosnowymi deskami. Wewnątrz ściany wyłożono dębową boazerią i modrzewiową deską. Wnętrze nowo ukształtowane w latach 1974-1975, rozdzielone na nawy parami ośmiobocznych, profilowanych słupów, przekryte stropem z kasetonami. Zbudowany został na planie prostokąta. Długość kościoła wynosi 24,80 m, a jego szerokość 10,00 m. W tym jest wyodrębnione prezbiterium o wymiarach: 5,40 x 4,80 m, zamknięte ścianą prostą. Po jego obu stronach znajdują się dwa pomieszczenia – od południa zakrystia, od północy pomieszczenie tzw. składzik. Do nawy od zachodu dobudowano kruchtę główną, do prezbiterium od północy – kruchtę boczną. Nad nawami i prezbiterium znajduje się wspólny dach dwuspadowy, nad kruchtami daszki dwuspadowe. Wszystkie są pokryte blachą ocynkowaną. Pomalowaną farbą koloru ciemnej wiśni. Po środku kalenicy umieszczona została ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę. Wieżyczka wieńczy cebulasty hełm, zakończony sterczyną z krzyżem.

Na północny zachód od kościoła stoi drewniana dzwonnica z końca XVIII wieku, o konstrukcji słupowej, wzniesiona na rzucie kwadratu o boku 3,90 m.

W kościele umieszczone są trzy ołtarze: jeden główny i dwa boczne pochodzące z drugiej połowy XIX wieku. Wykonane są w stylu barokowym, drewniane częściowo stolarskiej, częściowo snycerskiej roboty, lecz nie pozbawione charakteru, dobre w proporcjach i rysunku.

W ołtarzu głównym umieszczony jest krucyfiks z I połowy XVIII wieku, z drewna polichromicznego, o stylu barokowym, wysokości 130 cm. Ciało Chrystusa ułożone esowato, silnie ugięte w bok nogi, głowa skłoniona na prawe ramię, dłonie zaciśnięte w pięści. Perisonium krótkie fałdziste, ściągnięte i związane na prawym biodrze.

Na prawej bocznej ścianie, jak się wchodzi do Kościoła, znajduje się obraz św. Wawrzyńca, namalowany w roku 1874 przez Antoniego Murzynowskiego. W zwieńczeniu ołtarza jest ośmiokątny obraz namalowany na płótnie, olejno, przedstawiający Św. Rocha. Obraz pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku. W ołtarzu na stale jest umieszczony obraz „Matki Boskiej Częstochowskiej”, który został przywieziony przez parafian pielgrzymujących na Jasną Górę w 1909 roku.

W bocznym prawym ołtarzu, znajduje się obraz św. Zygmunta z 1874 roku, namalowany przez Antoniego Murzynowskiego. W zwieńczeniu natomiast jest umieszczony obraz św. Walentego z połowy XIX wieku.

W nawie głównej idąc od prezbiterium po lewej i prawej stronie, na ścianie są zawieszone dwa obrazy, pochodzące z końca XVIII wieku, namalowane przez F. Smuglewicza i podarowane dla kościoła w Żukowie przez Dembowskiego z Nacpolska, za ks. Dawgiołły. Po lewej stronie obraz przedstawia, jak jest napisane w „Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, Płońsk i okolice” – św. Marka trzymającego kartę, na której jest napis: Pax tibi Marce Ewangelista Meus”. Po prawej stronie obraz przedstawia św. Hieronima.

W kościele znajduje się chrzcielnica rokokowa drewniana z drugiej połowy XVIII wieku (odnowiona w 2008 r.). Korpus chrzcielnicy w formie bardzo fantazyjnej wazy dekorowanej rokajami. Pokrywa w kształcie odwróconego rogu obfitości. Korpus wspiera się na małej pękatej, skośnie kanelowanej kolumnie. Na prawej ścianie bocznej znajduje się odnowiony krucyfiks drewniany z początku XVIII wieku, w stylu barokowym. Krzyż prosty, postać Chrystusa ze słabo zaznaczoną anatomią, z silnie uwypukloną klatką piersiową, z ledwie skłonioną głową. Perisonium krótkie, związane w węzeł na lewym biodrze, z bogato pofałdowanym krańcem. Wyraźna różnica w długości nóg / prawa dłuższa/.

Znajdujące się w kościele organy ofiarowane zostały przez Panią Walerią Pomianowską – Dziedziczki Dóbr Słomin. Organy wykonał Pan M. Mielczarski w Warszawie w 1867 r.

Wychodząc z kościoła po prawej stronie zawieszona jest kropielnica z I połowy XVIII wieku. Została wykonana z miedzi o wymiarach 44 x20 cm. Cech stylowych brak. Naczynie owalne w przekroju, zakończone u dołu kulą. Ekranik dekorowany pięcioma obłymi puklami w jego centrum trybowany kielich, nad nim krucyfiks. Na zewnątrz, przed kościołem stoją dwie kropielnice granitowe z wieku XV – XVI.

 

Na cmentarzu kościelnym znajdują się nagrobki klasycystyczne z pierwszej połowyXIX wieku:

  1. Rozalii Paprockiej (bez daty śmierci);
  2. Ignacego Ksawerego Dembowskiego (zm. 1823 r.) oraz jego żony Eleonory ze Zboińskich, z herbem Jelita oraz wazą w zwieńczeniu;
  3. W formie kolumny z herbem Jelita, zapewne członka rodziny Dembowskich;
  4. Z zatartym nazwiskiem przypuszczalnie Dembowskich oraz imionami: Juliusz, Ksawery, Antoni.

Kościół parafialny - pw. św. Zygmunta

Materiały udostępnione przez ks. Tadeusza Buławskiego