W życiu wspólnoty parafialnej ważną i piękną rolę pełni Asysta Procesyjna, której istnienie jest dowodem i zewnętrznym świadectwem wiary mieszkańców danej wspólnoty. Poprzez modlitwę i uczestnictwo w Eucharystii członkowie Asysty poznają się wzajemnie tworząc wspólnotę, która przez swoją służbę buduje duchowy, żywy Kościół parafialny.

Nasza wspólnota parafialna cieszyć się może bardzo liczną i rozbudowaną Asystą liczącą 73 osoby. Asystę stanowią parafianie, którzy chcą być blisko Jezusa Eucharystycznego. Tworzą ją kobiety, mężczyźni, młodzież a także dzieci, którzy aktywnie biorą udział we wspólnocie Kościoła.

Asysta pełni swoją posługę kilka razy w ciągu roku, w czasie większych uroczystości kościelnych np.:. Rezurekcja, Boże Ciało, odpusty parafialne,miesięczne procesje eucharystyczne itp.. Każda z osób ma swoje przydzielone zadanie, które wypełnia rzetelnie i w duchu wiary. Mężczyźni pomagają prowadzić kapłana z Najświętszym Sakramentem w procesji, niosą baldachim nad monstrancją, chorągwie oraz feretrony. Natomiast kobiety ubrane są w jednakowe stroje i uczestniczą w procesji poprzez niesienie figurek, obrazów i różańca. Do asysty parafialnej należą również dzieci i młodzież, które niosą m.in. poduszeczki ozdobne, Figurkę Matki Boskiej Fatimskiej, Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej oraz sypią kwiatkami.

Do asysty należą również mężczyźni z Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy biorą udział w Rezurekcji i uroczystości Bożego Ciała.

Obecnie w procesji biorą udział: cztery chorągwie, sześć feretronów, baldachim, cztery obrazy, trzy figurki, sześć poduszeczek ozdobnych oraz różaniec.

Ostatnio dzięki pomocy finansowej p. Czesława Olszewskiego z Nacpolska wraz z dziećmi, zostały pięknie odnowione 4 feretrony.