Ministrant lub minister (łac. ministro, -are; -avi; -atum – służyć, posługiwać, pomagać) – określa osobę posługującą przy celebracji Mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, czy nabożeństwa). Służba ministrancka, jest formą powołania, by wykonywać czynności liturgiczne przy ołtarzu Chrystusa.

Ministrantami zostają wybrani, ale też i chętni chłopcy do sprawowania tej posługi, po odpowiednim przygotowaniu liturgicznym.

W naszej parafii obecnie jest 36 ministrantów. W niedzielę zakłada również komże 2 starszych ministrantów, którzy obecnie już pracują lub studiują.
Pełniąc tę posługę ministranta chłopcy starają się odkrywać piękno liturgii i uczą się przeżywać bliskość spotkania z Bogiem. Pomocą w poznawaniu i zgłębianiu liturgii są dla nich miesięczne spotkania. W okresie wiosenno-jesiennym odbywają się 2 razy w miesiącu.
Czasami nasze spotkania odbywają się na szkolnym boisku, gdzie rozgrywają mecze między sobą i z kolegami z osiedla. Ministranci wyjeżdżają również na turnieje rozgrywane w ramach dekanatu.

Chętnych chłopców zapraszam do tej zaszczytnej posługi!

Lista ministrantów:

Szkoła Podstawowa:

 • Cieszewski Bartosz
 • Dylewski Michał
 • Gorsiak Filip
 • Kussy Emil
 • Krzemiński Jakub
 • Pałac Błażej
 • Pająk Michał
 • Wiśniewski Piotr

Szkoła Średnia:

 • Cieszewski Sebastian
 • Domański Jakub
 • Figurski Piotr
 • Kussy Jakub
 • Matusiak Jakub
 • Mężyk Szymon
 • Raćkowski Jakub
 • Sielczak Dominik

Pracujący:

 • Liberacki Olaf
 • Pałac Maciej
 • Pałac Jakub

Zasady Ministranta:

 • Jest Dzieckiem Bożym i stara się czynić dobro, a unikać grzechu
 • Jak Święty Dominik Savio kocha Chrystusa, dlatego jak najczęściej łączy się z Nim poprzez Eucharystię
 • Chlubi się krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa
 • Naśladuje Chrystusa, który stał się dla nas posłuszny aż do śmierci
 • Wypełnia nakazy Chrystusa: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali"
 • Służąc Bogu przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna
 • Podczas służby przy ołtarzu zachowuje postawę modlitwy i skupienia
 • Kocha Matkę Bożą i z Jej pomocą głosi Królestwo Boże
 • Mając czyste serce promieniuje Bożą radością i jest przykładem dla swoich kolegów
 • Z miłości ku Bogu i ku bliźnim stara się unikać alkoholu i tytoniu.