Data

Godz.

Treść intencji

17. V

poniedziałek

18.00

+ Wiesława Sikorskiego

18.30

+ Marcina Witkowskiego (od przyjaciół ze studiów)

18. V

wtorek

18.00

+ zmarłych z rodziny Kowalewskich, Wieczorków, Kołakowskich i Filipowiczów

19. V

środa

18.00

+ Annę, Zdzisława i Franciszka Miszczyńskich

20. V

czwartek

18.00

+ Włodzimierza Łopatowskiego - pogrzebowa

21. V

piątek

17.00

+ Teresę Zielińską - pogrzebowa

18.00

+ Józefa i Janinę Ambroziak, Martę i Jana Iwandowskich

22. V

sobota

18.00

+ Barbarę Kozera - pogrzebowa

18.30

+ Zofię, Stanisława, Antoniego Durdasiak, Henryka Iwańskiego

23. V

niedziela

9.00

+ Stanisława, Mariannę i Piotra Boryś, Bronisławę i Jana Falacińskich

10.15

+ Zofię i Henryka Antczak, dziadków Kowalskich

11.30

Za parafian

16.00

+ Jana, Zygmunta, Stanisławę i Sabinę Kamińskich