Data

Godz.

Treść intencji

29. V

poniedziałek

9.00

+ Czesławę i Józefa Sworniowskich

18.00

+ Justynę Podhorodecką, Zofię, Karola i Tadeusza Głuskowskich, rodzców Końców

30. V

wtorek

17.00

+ Zofię i Stanisława Durdasiak

18.00

+ Kazimierę, Eugeniusza i Karola Kłosiewicz, Helenę i Henryka Łopatowskich

31. V

środa

17.00

+ Andrzeja Stelmacha - pogrzebowa

18.00

+ Edwarda i Janinę (6 r. śm.) Krysiak

1. VI

czwartek

18.00

W intencji młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania

2. VI

piątek

18.00

+ Danutę i Stanisława Osińskich

3. VI

sobota

17.00

+ Teresę Bień - pogrzebowa

18.00

+ Kazimierę, Ireneusza, Sylwestra i Jana Sobiesiak

4. VI

Niedziela

9.00

+ Zdzisława Dylewskiego, rodziców Kokosińskich i Dylewskich, Irenę i Stanisława Kokosińskich

11.30

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla p. Czesławy Bednarczyk w 80-tą rocznicę urodzin

16.00

+ Mieczysława, Dmicelę i Heronima Głuskowskich, zmarłych z rodziny Głuskowskich, Tomaszewskich, Rutkowskich, Janczarków, Tomasza Rutkowskiego