Data

Godz.

Treść  intencji

11. XI

Poniedziałek

Święto Niepodległości

9.00

+ Mariannę i Tomasza Żółtowskich, zmarłych z rodziny Sochockich

17.00

+ Zbigniewa Ulickiego, rodziców Ulickich i Kołakowskich

12. XI

wtorek

16.30

+ Tadeusza Piątkowskiego - pogrzebowa

17.00

+ Reginę, Jana, Józefa i Stanisława Szczepańskich, Henrykę i Mieczysława Krajewskich, Elżbietę Podgórską, Antoniego Pietrzaka

13. XI

środa

17.00

+ Jerzego Marszałka, zmarłych z rodziny Tomaszewskich, Borkowskich i Rosiaków

14. XI

czwartek

17.00

+ Zygmunta Kułakowskiego - pogrzebowa

17.30

+ Józefa Smółkę - pogrzebowa

15. XI

piątek

17.00

+  Waldemara i Danielę Pekról

16. XI

sobota

16.30

+ Witolda Matusiaka - pogrzebowa

17.00

 + Henrykę i Czesława Olszewskich

17. XI

niedziela

9.00

+ Zenona Szczypińskiego, rodziców Szatkowskich, Janinę Kaczmarek i Stefana Nowaka

11.30

Za parafian

16.00

+ Halinę i Lucjana Skórczyńskich