OAZA czyli wspólnota Ruchu Światło-Życie jest nową grupą parafialną, która zawiązała się w październiku 2013 r. Inspiracją do jej powstania był wyjazd dwóch dziewcząt na wakacyjne rekolekcje oazowe.
Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w salce parafialnej. Bierze w nich udział ok. 10 uczniów z Zespołu Szkół w Nacpolsku.
Grupa Oazowa jest otwarta na wszystkich chętnych - dzieci i młodzież, którzy poprzez modlitwę, kontakt z Pismem świętym, liturgię i śpiew pragną poznawać i wzrastać w wierze!
Serdecznie zapraszamy do naszej wspólnoty oazowej!

 

Czym jest "Oaza"?

Ruch Światło-Życie i jego program formacyjny prowadzi do osobistego przyjęcia Chrystusa jako Pana i Zbawiciela oraz aktywnego udziału w życiu Kościoła.
Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż). Zasada Ruchu „światło-życie” polega na wcielaniu słowa Bożego w życie, przeżywanie swojego zwyczajnego życia w sposób nadzwyczajny. Zakłada ona otwarcie się na światło słowa Bożego, nauczanie Kościoła, rekolekcje, życie sakramentalne, modlitwę liturgiczną, ascezę życia.

 

Więcej informacji

o Ruchu Światło-Życie (o historii, dokumentach, formacji, Diakoniach) można znaleźć na stronie internetowej: