Dzisiaj na Mszy św. o godz. 9.00, na początku liturgii miał miejsce obrzęd przyjęcia nowych 8 ministrantów. Przez kilka spotkań uczestniczyli w przygotowaniu się do pełnienia tej posługi, zostali też pouczeni o wielkiej godności ministranta i jego obowiązkach.

Do grona ministrantów zostali włączeni:

  1. Cieszewski Sebastian - Łazęki
  2. Domański Jakub - Sobanice Stare
  3. Kaźmierczak Konrad - Nacpolsk
  4. Lamparski Michał - Nacpolsk
  5. Liberek Sergiusz - Nacpolsk
  6. Matusiak Jakub - Nacpolsk
  7. Pająk Michał - Łazęki
  8. Sielczak Dominik - Nacpolsk Nowy

Bardzo dziekuję chłopcom za podjęty trud przygotowania oraz chęć służenia przy ołtarzu. W czasie ceremonii modliłem się nad nimi do Pana: Udziel im darów żywej wiary i głębokiej miłości, aby ich służba była miła Tobie i pociągała innych do Ciebie. Niech będą sumienni w nauce, szlachetni w postępowaniu i przykładni w życiu.

Wdzięczność wyrażam również rodzicom za rozbudzenie w nich pragnienia posługi ministranckiej oraz pomoc we wszelkich przygotowaniach. Nowych ministrantów wspierajmy modlitwą i otaczajmy wdzięczną opieką.

Obecnie w naszej parafii posługuje czynnie: 20 ministrantów ze Szkoły Podstawowej oraz 17 z Gimnazjum i Szkoły Średniej. W liturgii uczestniczy 1 student.