Świętowanie rocznicy Niepodległości

W dzisiejszą niedzielę 11 listopada świętowaliśmy 100-lecie odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Przed Mszą święta o godz. 9.00 dzieci ze szkoły Podstawowej w Nacpolsku zaprezentowały program przypominający wielkie wydarzenia z dziejów Polski.

Jak napisali Biskupi Polscy w Liście Pasterskim: Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości skłaniają nas przede wszystkim do okazania Bogu, który jest Panem dziejów, naszego dziękczynienia i wyśpiewania Te Deum laudamus. 

Dziękując za wydarzenia sprzed 100 laty, trzeba myśleć też o Polsce „dziś” – i jej przyszłości, która przecież zależy od każego z nas. Jedno jest pewne, że jej przyszłość należy tak jak dawniej budować na mocnych podstawach i trwałych fundamentach. Wskazał na nie m.in. red. Marcin Wikło pisząc: Polska wolność w 1918 r. nie wzięła się z przypadku. Trzeba było determinacji i ciężkiej pracy w skrajnie niesprzyjających warunkach. Tego zadania mogli się podjąć tylko ludzie wychowani i ukształtowani w duchu moralnej czystości. Swoją siłę wzięli z wiary i przeszłości, wynieśli ją z domów. Ich wzór emanował na kolejne pokolenia, które jeszcze nieraz musiały walczyć o niepodległą ojczyznę.
Te wartości są aktualne i dzisiaj, gdy myślimy o naszej Ojczyźnie, jej dobru i przyszłości.

Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,

Która ze mnie przebiega ku innym,

Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:

Z niej się wyłaniam...

Gdy myślę Ojczyzna –

By zamknąć ją w sobie jak skarb.

Pytam wciąż, jak go pomnożyć,

Jak poszerzyć tę przestrzeń,

Którą wypełnia.

                   Karol Wojtyła - poemat "Myśląc ojczyzna"
 

Na zakończenie Mszy św. przy biciu dzwonów odśpiewaliśmy hymn "Ciebie Boga wysławiamy"  i odmówiona została modlitwa ks. Piotra Skargi.
Wyrażam wdzięczność p. katechetce Edycie Zielenieckiej i wszystkim biorącym udział w programie patriotycznym.

Galeria

wstecz