Wielkopostny czas przemiany serc

Przy pięknej pogodzie od piątku do niedzieli przeżywaliśmy tegoroczne rekolekcje wielkopostne. Naszym przewodnikiem duchowym był ks. kan. dr Jarosław Kamiński - dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej i wykładowca w WSD w Płocku.

Czas rekolekcji wielkopostnych jest okazją do refleksji nad swoim życiem i obecnością w nim Pana Boga. W naszym codziennym zabieganiu, ilości informacji, mnogości ofert i poglądów,  gubimy naszą religijną wrażliwość nie dostrzegając, co w niej dla nas jest istotne. Dlatego w czasie tych duchowym ćwiczeń przez trzy dni ks. Jarosław starał się uświadomić wiernym co jest „naj” w naszym chrześcijaństwie czyli: najtrudniejsze, najpiękniejsze oraz najważniejsze.
Najtrudniejszą postawą w naszym chrześcijańskim życiu jest przebaczenie. Rekolekcjonista pytał: czy potrafimy wybaczyć tak naprawdę z serca i należy to odróżnić od emocjonalnego stwierdzenia: już się nie gniewam. Przebaczenie dokonuje się w sercu osoby skrzywdzonej i prowadzi do wewnętrznego pokoju.
W sobotę z pomocą ks. Jarka odkrywaliśmy piękną postać w naszej religijności jaką jest Maryja. Stanowi Ona wzór odkrywania wspaniałości Boga. Jej Niepokalane Serce od chwili Zwiastowania, wielbiło Boga i chłonęło to wszystko, co w Jego tajemnicy było najpiękniejsze. Przez to sama stawała się piękną: Cała piękna jesteś, Maryjo, i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie!
W niedzielę rekolekcjonista poprowadził nas ku temu co najważniejsze w chrześcijaństwie, czyli ku miłości Boga i bliźniego:
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą, a swego bliźniego jak siebie samego.
To przykazanie powinno stanowić fundament życia każdego z nas. Wcielane w codzienności czyni je pięknym i szczęśliwym. Dlatego każdego dnia niech zachwyca nas i mobilizuje do życia przesłanie św. Pawła:
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość!

W imieniu całej Wspólnoty parafialnej dziękuję Księdzu kan. Jarkowi za ciekawy i bezpośredni przekaz tych istotnych treści dla naszego chrześcijańskiego życia. Dziękuję za jakże dynamiczne i radosne oraz angażujące spotkania z dziećmi. Za wszelkie dobro: Bogu niech będą dzięki!

Dziękuję też wszystkim Parafianom, którzy uczestniczyli w tych rekolekcjach. Trwajmy w czystości serca i pragnieniu, by w przeżywaniu swojej wiary być zawsze "naj"...!

Galeria

wstecz