Różaniec z Matką Bożą Fatimską

Dzisiejsze nabożeństwo różańcowe połączone zostało z ostatnią procesją fatimską. Bowiem 13 października 1917 roku w Fatimie Matka Boża po raz szósty ukazała się trojgu portugalskim pastuszkom.

więcej

Nie modlił się. Sam był modlitwą

Świat uczynił z niego niegroźnego dziwaka i marzyciela gawędzącego z ptaszkami. Tymczasem był to mistyk i stygmatyk, który powtarzał: „Pan dał mi rozpocząć życie pokuty”.

Odnowienie wierności przy krzyżu misyjnym

Zakończeniem pięknego i bogatego w treść czasu Misji Świętych było najpierw nabożeństwo dopołudniowe podczas, którego oddaliśmy całą wspólnotę parafialną i każdego z nas osobiście, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

więcej

Misyjne Święto Rodziny

Dzisiejszy dzień Misji Świętych miał charakter Rodzinnego Święta. Podczas nabożeństw dziękowaliśmy Bogu za dar rodziny, w której przyszliśmy na świat, w której wzrastaliśmy i żyjemy obecnie.

więcej