Rozpoczął się miesiąc maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - a w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych "majówkami". Cieszę się, że również w wielu miejscowościach naszej parafii wierni gromadzą się na tę modlitwę.

Do udziału w tych nabożeństwach zachęcał nas w swoim słowie biskup Piotr:

Od ponad 150 lat podczas nabożeństw majowych w naszej diecezji rozbrzmiewa śpiew „Litanii loretańskiej”. Bożą pomocą rozpoczynamy ten piękny miesiąc, w którym nasze dłonie splotą znowu dla Maryi wieniec z kwiatów i dobrych uczynków. Zachęcam wszystkich Diecezjan do udziału w tym nabożeństwie – zarówno w kościołach parafialnych, jak i przy figurach oraz kapliczkach przydrożnych. Wyrazimy w ten sposób nasz hołd dla Pani Fatimskiej w 100. rocznicę Jej objawień. [...] „I co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję!”.
Pogoda pierwszych dni maja nie zachęca do wyjścia z domu. Jednak pogoda i siła ducha sprawiają, że wierni, najczęściej same kobiety, gromadzą się na śpiew Litanii Loretańskiej i pieśni ku czci Matki Bożej. Szkoda tylko, że w tych nabożeństwach tak rzadko można spotkać dzieci i młodzież. Obecnie nabożeństwa majowe sprawowane są: w kościele o godz. 17.30; w Nacpolsku przy figurze na osiedlu oraz przy figurce na wjeździe do Nacpolska od strony Płońska; w Sosenkowie, Skarszynie Starym, Nacpolsku Nowym, w dwóch miejscach w Słominie, oraz dzieci w Łazękach.
Jesteśmy u początków tego miesiąca dlatego zachęcam do rozwijania w sobie pobożności maryjnej biorąc czynny udział w nabożeństwach majowych. One nie muszą trwać długo, ale ważne, jest że gromadzimy się wspólnie i wychwalamy Maryję.

Historia nabożeństwa majowego:
Nabożeństwa majowe