Chodzi o te wszystkie sytuacje, kiedy tracimy z oczu samych siebie. Nie zauważamy już, że kogoś krzywdzimy, popadamy w nałogi, nabywamy kolejne wady.