Warto przeczytać artykuł p. Marty Wielek, który ukazał się drukiem w Miesięczniku Katolickim LIST oraz na portalu internetowym Katolik.pl
Przywołuje on bardzo ciekawe spotkania oraz korespondencję biskupa krakowskiego Karola Wojtyły z Ojcem Pio. Intryguje już samo pytanie postawione w tytule: Czy Ojciec Pio wiedział, że Wojtyła będzie papieżem?
http://www.katolik.pl/czy-wiedzial--ze-wojtyla-bedzie-papiezem-,23688,416,cz.html