Wielokrotny mistrz olimpijski zapytany o postanowienia noworoczne wyznał, że ma jedno i nie jest ono związane ze sportem...