Te słowa pomogły mi zrozumieć moją kobiecość

Stały się kluczem do odczytywania wzorców mojej natury, a to pozwoliło mi dostrzec, docenić i uszanować kobiecość, która jest jednym z najbardziej fundamentalnych elementów mojej natury.

Sekularyzacja w Polsce już nie pełznie, ale przechodzi w kłus

Znaczące osłabienie przekazu wiary w rodzinach, spadek atrakcyjności lekcji religii w szkole, osłabienie więzi z Kościołem – to zdaniem dyrektor CBOS, główne przyczyny odchodzenia młodych Polaków od wiary i praktyk religijnych. "Wielu młodych nie daje już Kościołowi szansy" - dodaje badaczka.

90. rocznica objawień Jezusa Miłosiernego w Płocku

Zapraszamy do SERWISU SPECJALNEGO GOŚCIA PŁOCKIEGO, przygotowanego na 90. rocznicę objawienia Jezusa Miłosiernego w Płocku.
Na naszej stronie plock.gosc.pl/Objawienia znajdziecie:
- aktualne wydarzenia z sanktuarium
- świadectwa osób modlących się w tym miejscu
- płocką biografię św. siostry Faustyny...